Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
(EBT I)

 This course requires an enrolment key

Bu ders "Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1" öğrencileri için oluşturulmuştur.

Öğrencilerden her hafta kendilerine sunulan ve önerilen materyalleri çalışmaları ve (varsa) verilen ödevleri hazırlayarak sunmaları beklenmektedir.

This course requires an enrolment key