Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
(EBT I)

 Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir

Bu ders "Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1" öğrencileri için oluşturulmuştur.

Öğrencilerden her hafta kendilerine sunulan ve önerilen materyalleri çalışmaları ve (varsa) verilen ödevleri hazırlayarak sunmaları beklenmektedir.

Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir